Privacy & Disclaimer 2018-05-24T11:24:31+00:00

Privacy verklaring

Persoonsgegevens
De door uw verstrekte gegevens zijn veilig bij Logeerhuis Heerenveen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Logeerhuis Heerenveen vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot de door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan ons als managers van Logeerhuis Heerenveen. De door uw verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor Logeerhuis Heerenveen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. De gegevensverwerking van logeerhuisheerenveen.nl is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Op de website van logeerhuisheerenveen.nl treft u een symbool aan met de link naar onze social media pagina. Logeerhuis Heerenveen draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die partijen. We raden u aan de privacyverklaring te lezen alvorens u van deze website gebruik maakt.

Recht op inzage en/of correctie of verwijdering van uw gegevens
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Logeerhuis Heerenveen slaat de gegevens die u via de website met ons deelt op in een beveiligde omgeving.

Wijzigingen

Logeerhuis Heerenveen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Logeerhuis Heerenveen adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het huidige privacy beleid.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, u inzage, correctie en of verwijdering wilt van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@logeerhuisheerenveen.nl.