Gespecialiseerde groepsbegeleiding 2022-02-01T13:26:12+00:00

Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Van maandag t/m vrijdag bieden wij tijdens de middagen gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen met ADHD, ASS en andere (hechtings-)problematiek. Na schooltijd met een vriendje of vriendinnetje spelen zit er vanwege de gedragsproblematiek vaak niet in en aansluiting bij een ‘gewone’ opvang is vaak te lastig voor onze doelgroep.

Daar is regelmatig niet genoeg persoonlijke aandacht en deskundigheid om het kind te bieden wat hij of zij nodig heeft. In onze huiselijke setting maken we dit wel mogelijk door met een kleine vaste groep te werken waarbij tijd en aandacht is voor elk individu. Ons team van medewerkers is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Gespecialiseerde begeleiding is noodzakelijk wegens de (complexe) problematiek van onze cliënten.

Samen met de ouders/verzorgers en de verwijzer worden afspraken gemaakt over de ondersteuningsbehoefte van het kind. Individuele hulpvragen worden vastgelegd in het begeleidingsplan. Deze kan verschillende doelen hebben zoals het leren aanbrengen van structuur in de dag of het leren bespreken van emoties door middel van het stoplicht.

Naast het begeleidingsdoel is er speciale aandacht voor het versterken van het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van het kind. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het samen spelen met leeftijdsgenoten. Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het namelijk belangrijk dat hij of zij ontspannen met anderen kan spelen. Met een uitdagend activiteitenprogramma en sociale vaardigheidsoefeningen leren de kinderen om in groepsverband te functioneren en zich optimaal te ontwikkelen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.