Logeerhuis 2022-09-26T11:02:25+00:00

Helaas hebben we geen logeerplekken meer beschikbaar.

Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om eind 2022 te stoppen met het logeerhuis

 


Welkom op de website van Logeerhuis Heerenveen!

We stellen ons graag aan u voor. De naam zegt het al: Logeerhuis Heerenveen biedt (logeer)opvang aan kinderen met verschillende gedragsproblemen. Problemen die niet alleen voor het kind zelf erg vervelend kunnen zijn, maar soms ook voor u als ouder en de rest van het gezin. Naast logeren, bieden wij ook gespecialiseerde groepsbegeleiding, thuisbegeleiding en huiswerkbegeleiding. Het plezier van uw kind staat bij ons uiteraard voorop; alleen in een plezierige en veilige omgeving kan uw kind zich op sociaal en emotioneel vlak ontwikkelen. We leggen u hieronder graag verder uit wat Logeerhuis Heerenveen voor u en uw kind kan betekenen.

Doelgroep logeerhuis: ADHD en aan autisme verwante stoornissen

Het logeerhuis is voor kinderen van 4 t/m 18 jaar met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en andere aanverwante stoornissen. Wij hanteren een ondergrens van een IQ van 70. We zijn tevens gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een boven gemiddeld IQ.

Werkwijze logeerhuis: positieve benadering

Onze logés hebben vaak te maken met teleurstellingen in de contacten met andere kinderen in hun dagelijkse omgeving. Wij proberen door een positieve benadering en het bieden van een vaste structuur de kinderen succeservaringen op te laten doen. Een plezierig en gezellig verlopen weekend bouwt hun zelfvertrouwen op. De kinderen worden daarbij begeleid door vakbekwaam personeel.

Wij vinden persoonlijke aandacht in een kleinschalige setting erg belangrijk. Daarom zorgen wij er altijd voor dat er minimaal 1 begeleider per 3 kinderen aanwezig zijn en zijn de groepen klein (6 kinderen). Wij creëren daarmee een ongedwongen, rustige en vertrouwde omgeving voor uw kind. Zo stimuleren wij niet alleen de sociale vaardigheden van uw kind, maar kunnen ook het groepsproces aandacht geven.

Woonhuis in Heerenveen

Het logeerhuis is gevestigd in de wijk de Greiden in Heerenveen en betreft een normaal woonhuis. We hebben bewust gekozen voor een huisvesting die zoveel mogelijk gelijk is aan de thuissituatie. Er logeren maximaal 6 kinderen per weekend.

Voordat uw kind kan komen logeren plannen we een intake-gesprek met de ouders. We proberen dan een goed beeld van het kind te krijgen. Binnen de leeftijdgroepen maken we een onderverdeling op basis van interesse en zelfredzaamheid. Op deze manier proberen we uw kind een plaats te geven in een groep waar uw kind zich het meest thuis zal voelen.

Als kinderen jong zijn of eerst nog moeten wennen aan een nieuwe situatie, dan bestaat de mogelijkheid om eerst overdag alleen te spelen, daarna een keer één nachtje slapen om daarna pas een heel weekend te blijven. In overleg met de ouders bepalen we hoe snel of langzaam we dit gewenningsproces laten lopen.

Wij bieden naast logeerweekenden en logeeropvang in de vakanties ook gespecialiseerde groepsbegeleiding, individuele (thuis)begeleiding en huiswerkbegeleiding (in de vorm van een buddy).

Cliënten uit Friesland en daarbuiten

Wij hebben logés uit gemeenten in heel Friesland: Gemeente Heerenveen, Smallingerland, De Friese Meren, Leeuwarden, Sudwest Fryslan, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. We hebben zelfs een logés uit de gemeenten Heerhugowaard (Noord-Holland) en Groningen.

Neem gerust een kijkje op de rest van de website of neem contact met ons op.

 

IMG_1213