Welkom op de website van het Logeerhuis Heerenveen.

Het logeerhuis is voor kinderen van 4 t/m 18 jaar met ADHD, ASS en andere aanverwante stoornissen. Wij hanteren een ondergrens van een IQ van 70. We zijn tevens gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een boven gemiddeld IQ.

Onze logès hebben vaak te maken met teleurstellingen in de contacten met andere kinderen in hun dagelijkse omgeving. Wij proberen door een positieve benadering en het bieden van een vaste structuur de kinderen succeservaringen op te laten doen. Een plezierig en gezellig verlopen weekend bouwt hun zelfvertrouwen op. De kinderen worden tijdens de weekenden begeleid door vakbekwaam personeel. Ook is het logeerhuis tijdens schoolvakanties open.

Het logeerhuis heeft als doelstelling: Kinderen met een belemmering in hun sociaal emotionele ontwikkeling in een zo gewoon mogelijke, maar veilige omgeving contact te laten maken met leeftijdsgenootjes. Tevens willen we de ouders en andere gezinsleden enkele weekenden per maand ontlasten.

Het logeerhuis heeft 1 locatie in de wijk de Greiden in Heerenveen. Het is een normaal woonhuis welke wij huren van de woningbouwvereniging Accolade.

We hebben bewust gekozen voor een huisvesting die gelijk zou kunnen zijn aan de thuissituatie. Er komen per huis 5 tot 6 kinderen per weekend.

Er zijn verschillende leeftijdsgroepen tussen 5 en 18 jaar. Voordat uw kind kan komen logeren hebben we een intake-gesprek met de ouders. We proberen dan een goed beeld van het kind te krijgen. Binnen de leeftijdgroepen is er nog weer een onderverdeling gemaakt op basis van interesse en zelfredzaamheid. Op deze manier proberen we uw kind een plaats te geven in een groep waar uw kind zich het meest thuis zal voelen.

Als kinderen jong zijn of eerst nog moeten wennen aan een nieuwe situatie, dan bestaat de mogelijkheid om eerst overdag alleen te spelen, daarna een keer één nachtje slapen om daarna pas een heel weekend te blijven. In overleg met de ouders bepalen we hoe snel of langzaam we dit gewenningsproces laten lopen.

Wij bieden logeerweekenden, opvang in de vakanties, buitenschoolse opvang, thuisbegeleiding en huiswerkbegeleiding (in de vorm van een buddy).